Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 7/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 7/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania określającego zasady udzielania zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przez Gminę Bartniczka w ramach realizacji zadańwspółfinansowanych z Programu Operaryjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 - pobierz plik