Logo BIP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn z szafkami pomiarowymi na działkach o nr 33, 27/14, 27/15, 27/16,27/17 i 27/18 - obręb Radoszki, położonych w miejscowości Radoszki, gm. Bartniczka - pobierz plik