Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 2/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 7 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zapewnienie dostępu do Internetu.

ZARZĄDZENIE Nr 2/14 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 7 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zapewnienie dostępu do Internetu na potrzeby realizacji projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bartniczka” - pobierz plik