Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 58/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczące przedłużenia rekrutacji do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”

ZARZĄDZENIE NR 58/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczące przedłużenia rekrutacji do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - pobierz plik