Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 56/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 grudnia 2013 r. dotyczące wdrożenia instrukcji udzielania zamówień publicznych dla realizacji projektu pn.„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

ZARZĄDZENIE NR 56/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 grudnia 2013 r. dotyczące wdrożenia instrukcji udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku wartości 14 000 euro dla realizacji  projektu  pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka” - pobierz plik