Logo BIP

Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka.

  ZARZĄDZENIE NR  55/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 3 grudnia 2013 r. dotyczące uruchomienia rekrutacji i wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - pobierz plik

ZARZĄDZENIE NR 58/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 18 grudnia 2013 r. dotyczące przedłużenia rekrutacji do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - pobierz plik

DRUKI DO POBRANIA:

Karta oceny weryfikacyjnej - pobierz plik 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie -pobierz plik

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy do projektu - pobierz plik

Oświadczenie o wysokości dochodów - pobierz plik

Karta oceny formalnej - pobierz plik

Informacja o zrealizowanym projekcie - pobierz plik

Zdjęcia z realizacji projektu:

013 - pobierz plik

014 - pobierz plik

015 - pobierz plik

018 - pobierz plik