Logo BIP

Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie N r 13/07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 1 października 2007 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

...................................................
podpis

 


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 1 października 2007 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Grążawach
Lp. Nazwisko i imię Zgłoszony przez*)
1 Krajnik Katarzyna Wskazana przez wójta
2 Beszczyński Cezary Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
3 Rosińska Irena Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4 Kamińska Beata Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5 Grochowska Hanna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6 Zuzanna Szymańska Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
7 Kamiński Krzysztof Wskazany przez wójta

 

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.

 Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr /07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 1 października 2007 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radoszkach
Lp. Nazwisko i imię Zgłoszony przez*)
1 Jurkiewicz Anna Wskazana przez wójta
2 Zawisza Kazimierz Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
3 Marchlewska Marta Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4 Magdziak Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5 Przybylska Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6 Rogożeńska Hanna Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
7 Fras-Kamińska Magdalena Wskazana przez wójta

 

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.

 


 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr /07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 1 października 2007 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu
Lp. Nazwisko i imię Zgłoszony przez*)
1 Gołkowska Małgorzata Wskazana przez wójta
2 Zawisza Barbara Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP
3 Kamińska Wiesława Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
4 Jakubowska Krystyna Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
5 Maciejewska Beata Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6 Szymańska Bożena Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
7 Sargalska Elżbieta Wskazana przez wójta

 

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.