Logo BIP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda wraz z przyłączem do GPZ
Brodnica _ Podgórz, zlokalizowanych na działkach nr 259, 260/2, 265, 271/1, 272/1 i 273, położonych we wsi Nowe Świerczyny, gm. Bartniczka oraz że nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Wójta Gminy
Bartniczka dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, dnia 23 lipca 2009r. - pobierz plik