Logo BIP

Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie

Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie - pobierz plik

Szczegółowa mapa geologiczna Polski - pobierz plik

Legenda - pobierz plik

Mapa geologiczno - gospodarcza Polski - pobierz plik

Legenda - pobierz plik

Mapa hydrogeologiczna Polski - pobierz plik

Legenda - pobierz plik

Uzgodnienia RDOŚ e Bydgoszczy - pobierz plik

Opinia PPIS w Brodnicy - pobierz plik

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego - pobierz plik

Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz plik

Opinia RDOŚ w Bydgoszczy - pobierz plik

Postanowienie nr 488/13 - pobierz plik