Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 12/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzied

ZARZĄDZENIE NR 12/13 - pobierz plik