Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 4/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 4/13 - pobierz plik

Informacja z wykonania budżeru gminy za rok 2012.- pobierz plik

I n  f o r m a c j a o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej z  wykonania   budżetu   gminy   za  2012 rok.- pobierz plik