Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 3/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej i wzoru wniosków o stypendium dla uczniów za wyniki w nauce oraz o przyznanie nagrody fina

ZARZĄDZENIE NR 3/13 - pobierz plik

Wniosek o przyznanie stypendium - pobierz plik

Wniosek o przyznanie nagrody - pobierz plik