Logo BIP

Kontrole

Protokół audyu wewnętrznego - pobierz plik

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy - pobierz plik