Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 24/05 z dnia 15 listopada 2005r. Wójta Gminy Bartniczka w sprawie: upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwienia spraw wynikających z ustawy pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE Nr 24/05
z dnia 15 listopada 2005r.
Wójta Gminy Bartniczka
w sprawie: upoważnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwienia spraw wynikających z ustawy pomocy społecznej

Na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


§ 1. Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresem pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.