Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 42/12 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 12 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania pn. „Wymiana okien "

ZARZĄDZENIE NR 42/12 - pobierz plik