Logo BIP

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu terenu- pobierz plik

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy- pobierz plik