Logo BIP

ZARZĄDZENlE Nr 37/12 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 oraz do projektu wieloletniej prognozy

ZARZĄDZENlE Nr 37/12- pobierz plik