Logo BIP

Zarządzenie Nr 13/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 13/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19 września 2005 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 544 z 2000 roku z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się wójtowi gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


...................................................
podpis

 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 13/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19 września 2005 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Grążawach
Lp.
Nazwisko i imię
Zgłoszony przez*)
1
Krajnik Katarzyna
Wskazana przez wójta
2
Beszczyński Cezary
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza
3
Chyżyńska Justyna
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
4
Ziółkowski Tadeusz
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska
5
Sikorska Marzena
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha
6
Kaźmierczyk Iwona
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Lepera
7
Kamiński Krzysztof
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego
8
Kamińska Mirosława
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
9
Ewa Brzóska
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Andrzeja Słomki
*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.

 Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19 września 2005 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radoszkach
Lp.
Nazwisko i imię
Zgłoszony przez*)
1
Cackowska Anna
Wskazana przez wójta
2
Zawisza Kazimierz
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza
3
Strumidło Adam
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
4
Kamińska Wiesława
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha
5
Jakubowska Krystyna
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska
6
Bogacki Roman
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Lepera
7
Marchlewska Marta
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego
8
Kamińska Beata
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
9
Rosińska Irena
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Andrzeja Słomki

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.

 Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 13/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19 września 2005 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu
Lp.
Nazwisko i imię
Zgłoszony przez*)
1
Chyżyńska Gabriela
Wskazana przez wójta
2
Zawisza Barbara
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Włodzimierza Cimoszewicza
3
Wyżlic Małgorzata
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
4
Kamińska Barbara
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha
5
Lewandowska Hanna
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska
6
Szymańska Bożena
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Lepera
7
Werengowska Iwona
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kalinowskiego
8
Wiechowska Katarzyna
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Aleksandra Kaczyńskiego
9
Leszczyńska Jadwiga
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Andrzeja Słomki

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.