Logo BIP

Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 02 września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 12/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 02 września 2005 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załącznikach do zarządzenia.

§ 2
Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

...................................................
podpis

 Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 02 września 2005 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Grążawach
Lp.
Nazwisko i imię
Zgłoszony przez*)
1
Krajnik Katarzyna
Wskazana przez wójta
2
Beszczyński Cezary
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
3
Chyżyńska Justyna
Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke
4
Brzóska Ewa
Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych
5
Stankowska Joanna
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6
Rozwadowska Beata
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7
Rogowski Kazimierz
Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
8
Szymańska Bożena
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
9
Kamiński Krzysztof
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10
Kamińska Beata
Komitet Wyborczy Centrum
11
Violetta Gościniak
Komitet Wyborczy profesora Marka Zina

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.

 


 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 02 września 2005 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Radoszkach
Lp.
Nazwisko i imię
Zgłoszony przez*)
1
Cackowska Anna
Wskazana przez wójta
2
Zawisza Kazimierz
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
3
Strumidło Adam
Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke
4
Sikorska Marzena
Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych
5
Perowicz Teresa
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6
Rogowska Katarzyna
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7
Rogowska Radosława
Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
8
Bogacki Roman
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
9
Marchlewska Marta
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10
Gutowska Ewelina
Komitet Wyborczy Centrum
11
Daria Maciejewska
Komitet Wyborczy profesora Marka Zina

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.

 


 

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 12/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 02 września 2005 roku
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum w Jastrzebiu
Lp.
Nazwisko i imię
Zgłoszony przez*)
1
Chyżyńska Gabriela
Wskazana przez wójta
2
Zawisza Barbara
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
3
Wyżlic Małgorzata
Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke
4
Kamińska Barbara
Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych
5
Rutkowska Paulina
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
6
Mańka Anna
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
7
Rogowski Sławomir
Komitet Wyborczy Dom Ojczysty
8
Kaźmierczyk Iwona
Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
9
Werengowska Iwona
Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
10
Kamińska Mirosława
Komitet Wyborczy Centrum
11
Gołkowska Małgorzata
Komitet Wyborczy profesora Marka Zina

*) – W tej rubryce należy wpisać pełną nazwę komitetu wyborczego zgłaszającego kandydata, a w odniesieniu do osoby wskazanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) – art. 48 ust. 2 pkt 2 - należy wpisać „wskazany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta)”, natomiast w stosunku do osób powołanych w skład komisji w trybie art. 48 ust. 6 – Ordynacji należy wpisać „wskazany spośród wyborców”.