Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tr

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 - pobierz plik