Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku Wójta Gminy Bartniczka w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania spraw wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników ...

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2005
z dnia 27 czerwca 2005 roku
Wójta Gminy Bartniczka

w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania spraw wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Na podstawie art 20 ust 3 w związku z art 3 pkt 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2225 z późn. zm.) w związku z art.18 ust 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86,poz.732 Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Krzysztofa Malinowskiego do prowadzenia postępowania w sprawach wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2005 r