Logo BIP

ZARZĄDZENIE nr7/05 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 01 czerwca 2005 r. w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Bartniczce .

ZARZĄDZENIE nr7/05
WÓJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 01 czerwca 2005 r.
w sprawie powołania obsady Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Bartniczce .


Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2004 r. Nr 241 ,poz. 2416 i Nr 277 ,poz. 2742 ) oraz § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz. U. Nr 219 ,poz. 2218 ) oraz Zarządzenia Nr 13/05 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko – pomorskiego zarządza się ,co następuje :

§ 1. W celu zapewnienia ciągłości i operatywnego przekazywania decyzji i informacji oraz utrzymania nieprzerwanych kontaktów służbowych w związku z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie gminy – powołuję skład osobowy do pełnienia stałego dyżuru :

1.Starszy dyżurny - Marek Ojdowski
2.Starszy dyżurny - Ewa Stefańska
3.Starszy dyżurny – Teresa Tylicka
4.Dyżurny - Anna Cackowska
5. Dyżurny - Katarzyna Krajnik
6.Dyżurny - Krzysztof Malinowski

§ 2. Stały dyżur pełni się w systemie całodobowym z uwzględnieniem zmian ,co 12 godzin .

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania .