Logo BIP

Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 1.06.2005 r w sprawie: wprowadzenia systemu obsługi kasy

Zarządzenie Nr 6/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 1.06.2005 r
w sprawie: wprowadzenia systemu obsługi kasy

Z dniem 1.062005 r wprowadza się „ System Obsługi Kasa”
opracowany przez Systemy Komputerowe RADIX
ISBN 83-87579-15-7 Wersja dokumentu 3.16

1.Obroty gotówkowe w zakresie dochodów i wydatków podlegają
ewidencji w „ systemie obsługi kasowej” –ewidencja objęta jest
ścisłym zarachowaniem.

2.Po odprowadzeniu gotówki /za dochody/ należy wydrukować raport,
kasjer podpisuje i przekazuje Skarbnikowi Gminy celem sprawdzenia
i zaksięgowania.

3.Wypłaty gotówki z kasy można dokonywać na podstawie
źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę po uprzednim
zatwierdzeniu przez Wójta i Skarbnika.

4.W przypadku wystąpienia awarii /energii elektrycznej lub
komputera/ należy stosować dowody wpłat kasa przyjmie K-103
który jest drukiem ścisłego zarachowania, ewidencjonowanym
niezwłocznie po usunięciu awarii w „systemie obsługi kasa”
kopia K-103 zostanie podłączona pod dowód wpłaty wystawiony
w „systemie obsługi kasowej”

5.W obrocie gotówką w kasie niedopuszczalne jest stosowanie
prowizorycznych pokwitowań.