Logo BIP

Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach realizacji projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu”

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

- doradca zawodowy - pobierz plik

- psycholog - pobierz plik

- specjalista do spraw zamówień publicznych - pobierz plik