Logo BIP

Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizoawnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce

Ogłoszenie o naborze - Doradca zawodowy - pobierz plik

Ogłoszenie o naborze - Specjalista do spraw zamówień publicznych - pobierz plik

Ogłoszenie o naborze - Psychologa - pobierz plik