Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów poniesionych przez uczniów i opiekunów z tytułu wyjazdów na konkursy, przeglądy, turniej

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012  - pobierz plik