Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 2/2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji mienia gminnego szkoły podstawowej w Grążawach.

0152-2/2005
ZARZĄDZENIE Nr 2/2005
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 21 lutego 2005 roku


w sprawie: powołania komisji do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji mienia gminnego szkoły podstawowej w Grążawach.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Wójt Gminy Bartniczka


zarządza co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji mienia gminnego szkoły podstawowej w Grążawach w następującym składzie:
1. Mirosław Wołojewicz - przewodniczący
2. Witold Romanowski - sekretarz
3. Czesław Przeracki - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.