Logo BIP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Bartniczka w okresie zimy 2011/2012 ”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz plik