Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 51/11 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 51/11- pobierz plik