Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 47/11 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka na lata 2011-2015

ZARZĄDZENIE NR 47/11- pobierz plik