Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
AKTUALNOŚCI Ogłoszenie o naborze wniosków na dotacje do wymiany pieców centralnego ogrzewania. Pierwsze płatności on-line w ramach nowej e-usługi KRUS Informacja o wywozie odpadów wielkogabarytowych - kwiecień 2018 r. HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 2018 Program profilaktyczny - wczesne wykrywanie raka jelita grubego. Harmonogram pracy aptek w marcu 2018r. INFORMACJA - USUWANIE AZBESTU Informacja - będą prowadzone działania edukacyjne oraz bezpłatne badania kolonoskopowe. OGŁOSZENIE w sprawie możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych lub innych z funkcją mieszkaniową Bezpłatne szkolenia BHP dla pracodawców Otwarcie Dziennego Domu Pobytu "WIGOR" w Grążawach Informacja o projekcie „Pracujemy u siebie!” EMERYTURA Z KRUS Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej "Bąblowica, groźna odzwierzęca choroba pasożytnicza" Ekologizacja wsi w gminie Bartniczka OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA DOTYCZĄCE EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Ostrzeżenie hydrologiczne 10-11.07.2017r. „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” zaproszenie na konsultacje. Mamografia przy Urzędzie Gminy Bartniczka w dniu 24 lipca 2017 roku. Apel do hodowców trzody chlewnej - ASF List Prezesa KRUS do rolników i ich dzieci Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem 23.06.2017 Informacja o przystąpieniu Gminy Bartniczka do "Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej" Numer ratunkowy nad wodą. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Prognozy i Projektu studium Obwieszczenie – informacja o przystąpieniu do sporządzenia projektu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak nie zgubic dziecka w tłumie. Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN) Komunikat w sprawie CEIDG Elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) dla rolników. Kampania społeczno-edukacyjna pt. „Pneumokokom mówimy: Szczepimy!!!” Dane podstawowe Władze i struktura gminy Wójt Rada gminy Komisje Wydziały Samodzielne stanowiska Sołectwa Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządzanie Kryzysowe Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej "Bąblowica, groźna odzwierzęca choroba pasożytnicza" Informacja Głównego Lekarza Weterynarii (ASF) Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem 23.06.2017 Ostrzeżenie meteorologiczne: Burze z gradem OGŁOSZENIE o udziale Gminy Bartniczka w ćwiczeniu RENEGADE – SAREX 17/I Ostrzeżenie o burzach z gradem. WYPALANIE TRAW JEST NIEBEZPIECZNE, BEZCELOWE, BARBARZYŃSKIE i NIEZGODNE Z PRAWEM Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w dniach 02-05.01.2017r. Ogłoszenie o ćwiczeniu RENEGADE - SAREX 16/I Dorohusk: trudności w odprawach granicznych pojazdów. Skażone wąglikiem mięso w Bułgarii. PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH w dniach 24-27.07.2015 r. Barszcz Sosnowskiego. WYBORY SAMORZĄDOWE W 2014 ROKU. Zadania realizowane w latach 2011 – 2014 na terenie gminy Bartniczka Publiczny rejestr zawartych umów. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 roku przy udziale środków z FOGR. INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2015 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu. WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015. WYBORY PREZYDENTA RP 2015 WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2015 ROKU Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 2014 r. w Gminie Bartniczka ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA NR 21/14 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie stałych obwodów głosowania. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie dopisania do spisu wyborców Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wybory Samorządowe 2010 ŚWIĘTO MIODU 2013 ZLOT MOTOCYKLI zorganizowany w ramach Święta Miodu w Bartniczce - 22 czerwca 2013 r. KONKURS FOTOGRAFICZNY O NAGRODĘ WÓJTA GMINY BARTNICZKA PLAKAT z programem "ŚWIĘTA MIODU" w Bartniczce ŚWIĘTO MIODU 2014 "ŚWIĘTO MIODU" PLAKAT ZLOT MOTOCYKLI w ramach Święta Miodu w Bartniczce - 21 czerwca 2014 r. Spot reklamowy. ŚWIĘTO MIODU 2015 Plakat "Święta Miodu w Bartniczce 2015" OFERTY NA OBSŁUGĘ ŚWIĘTA MIODU 2015 Zlot motocykli w ramach "Święta Miodu w Bartniczce w 2015 roku" ŚWIĘTO MIODU 2016 ŚWIĘTO MIODU 2017 Zapytanie ofertowe na sprzęt rekreacyjny - ŚWIĘTO MIODU 2017 ŚWIĘTO MIODU 2018 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI. AKTUALNOŚCI Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. WIARYGODNA FIRMA KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY. Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty. Informacja o realizacji przez Gminę Bartniczka Projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bartniczka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu „Razem dla Gminy Bartniczka” Powszechny Spis Rolny 2010. WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r. Odnośnik (link) do oficjalnej strony informującej o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Komunikat o spisie kontrolnym Samospis Metody identyfikacji rachmistrzów spisowych. Odnośnik (link) do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Jednostki organizacyjne Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce Szkoła Podstawowa w Radoszkach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach Przedszkole Publiczne w Łaszewie Niepubliczne placówki oświatowe Szkoła Podstawowa SPSK w Grążawach Oficjalne dokumenty Statut gminy Strategia Rozwoju Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka Kodeks etyki pracowników Rejestry Inne informacje i dokumenty Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu Gminy Bartniczka. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 Działalność gospodarcza Rejestr Działalności Regulowanej Wybory UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Ogłoszenia Kontrole Kontrola Zarządcza Finanse gminy Kontrole Budżet gminy Podatki i opłaty Ochrona środowiska Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka. Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka Odnowa drogi Wojewódzkiej nr 544 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Obwieszcenie SKO o utrzymaniu w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartntczka przez Kierownika WISR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej. Wznowienie postępowqania zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bartniczka o możliwości złożenia wniosków o lokalizowanie obiektów budowlanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Drwęcy" Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BARTNICZKA na lata 2013 – 2032. Obwieszczenie o przystąpieniu do Opracowania Programu Ochrony Środowiska. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka. Informacja o zrealizowaniu projektu„Przebudowa gminnych przepomp. ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie informujące o sposobie rozpatrzenia uwag do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Ogłoszenie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" Ferma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada2014 r. o wszczęciu postępowania administraryjnego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji. Budowaj elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka. Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 . Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego i budowie wiaty na działkach o nr 55/1 i 55/2 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG". Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędny do wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na dział. o nr 33, 27/14, 27/15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr I7 - obręb Bartniczka. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania adminiatracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685'', realizowanego na działkach nr 1 i 207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: ''Wydzielenie w części hali produkcyjnej na działce 24/9 pomieszczenia, w którym będzie ustawiona maszyna do malowania Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie "Czystsze Powietrze", informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza Gospodarka komunalna Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Lokale użytkowych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zagospodarowanie przestrzenne OBWIESZCZENIE - zawiadomienie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki)". Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków. Potępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Informacja o bazie danych przedstawiających stan środowiska przyrodniczego - mapy sozologiczne i hydrograficzne. OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu działka nr 86. Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostło wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczlego dla inwestycji, pn.:,,Budowa komina metalowego przy kotłowni" Obwieszczenie - zaw., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia Iokalizacji inwestycji celu publicznęgo dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu handlowego w miejscowości Bartniczka. Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 czerwca 2015r. o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej. Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka, Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka. Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie Sprawy do załatwienia Obywatel i jego rodzina Pomoc społeczna Oświata Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Pomoc społeczna Karta Dużej Rodziny Oferty pracy WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza. OGŁOSZENIE konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bartniczka WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. dróg, melioracji i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Bartniczka. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie wyników o naborze na stanowisko: psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds zam. publiczn. w ramach realizowanego przez GOPS projektu systemowego pn.: "Przeciw wykluczeniu społecznemu." Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE III. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE II. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - specjalista do spraw zamówień publicznych Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - psycholog Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - doradca zawodowy Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. Ogłaszenie o nabórze kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zast Ogłoszenie o zatrudnieniu: W ramach projektu systemowego pn:„Przeciw wykluczeniu społecznemu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zatrudni animatora. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC W WYDZIALE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU URZĘDZU GMINY BARTNICZKA Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach realizacji projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizoawnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Komunikaty ZAMÓWIENIA OGŁOSZONE Zamówienia ogłoszone ZAMÓWIENIA W TOKU Zamównienia rozstrzygnięte Rejestr Działalności Regulowanej Rejestr Działalności Regulowanej - odpady Oświadczenia majątkowe Wójt Rada gminy Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Kieroników wydziałów Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dyrektorów gminnych placówek oświatowych Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3105762

ostatnia edycja treści:
2018-04-24 14:21:38

Zamówienia ogłoszone

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na drugi przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grążawach wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Dokumentacja wykonawcza (załącznik nr 1):

Inwentaryzacja rys. 1 - pobierz plik

Inwentaryzacja rys. 2 - pobierz plik

kosztorys ślepy - przedmiar - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Specyfikacje techniczne - pobierz plik

Plan zagospodarowania terenu- pobierz plik

Stare Świerczyny rys. 1 - pobierz plik

Stare Świerczyny rys. 2 - pobierz plik

Opis krzeseł - załącznik nr 2 - pobierz plik

Projekt umowy - załącznik nr 10 - pobierz plik

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na wydzierżawienie gruntu gminnego, użytkowanego rolniczo - pobierz plik

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grążawach wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załączniki do SIWZ - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - pobierz plik

W Y K A Z    lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Grążawach, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, wraz z udziałem w gruncie - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 czerwca 2013 roku - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz plik

Inwentaryzacacja - załącznik nr 8 do SIWZ:

rzut przyziemia - pobierz plik

rzut pietra - pobierz plik

rzut strychu i więźby- pobierz plik

rzut połaci dachu- pobierz plik

przekrój A-A - pobierz plik

przekrój B-B - pobierz plik

elewacja frontowa - pobierz plik

elewacje boczne - pobierz plik

elewacja S - nowa - pobierz plik

elewacja N - nowa- pobierz plik

elewacja N - stara - pobierz plik

rzut piwnic - pobierz plik

opis techniczny - inwentaryzacja - pobierz plik

Projekr ogrodzenia i przyłącza kanalizacji -załącznik nr 8 do SIWZ:

usytułowanie elementów ogrodzenia - pobierz plik

ogrodzenie - widok od ulicy - pobierz plik

ogrodzenie - brama 1 - pobierz plik

ogrodzenie brama wjazdowa 2 - pobierz plik

ogrodzenie - furtka - pobierz plik

ogrodzenie przęsło - pobierz plik

ogrodzenie przekrój i widok - pobierz plik

opis techniczny przyłącza - pobierz plik

opis techniczny ogrodzenia - pobierz plik

PZT - przyłącze - pobierz plik

Rys 1 - profil przyłącza - pobierz plik

Projekt z opisem -załącznik nr 8 do SIWZ::

rzut przyziemia - pobierz plik

rzut pietra - pobierz plik

rzut strychu i więźby - pobierz plik

rzut połaci dachu - pobierz plik

przekrój A- A - pobierz plik

przekrój B-B - pobierz plik

elewacja frontowa - pobierz plik

elewacje boczne - pobierz plik

elewacja S nowa - pobierz plik

elewacja N - pobierz plik

elewacja N - stara - pobierz plik

rzut piwnic - pobierz plik

rzut przyziemia - instalacje elektryczne , sterowania i oświetlenia - pobierz plik

rzut piętra - instalacje elektryczne, sterowania i oświetlenia - pobierz plik

rzut połaci dachu, zasilanie elektryczne wentylacji - pobierz plik

opis techniczny Łaszewo - pobierz plik

podjazd dla niepełnosprawnych - pobierz plik

PZT 1:500 - pobierz plik

rzut piętra - instalacje elektryczne i sterowni - pobierz plik

rzut piwnic - instalacje - pobierz plik

rzut przyziemia - instalacja wod - kan - pobierz plik

rzut piętra - pobierz plik

rzut przyziemia - wentylacja - pobierz plik

rzut piętra - wentylacja - pobierz plik

technologia - pobierz plik

Specyfikacje techniczne - załącznik nr 8 do SIWZ:

specyfikacja ogólna- pobierz plik

specyfikacje place,ogrodzenie - pobierz plik

specyfikacja - wymiana stolarki- pobierz plik

roboty pokrywcze - pobierz plik

specyfikacje izolacje- pobierz plik

specyfikacje - tynki - pobierz plik

Przedmiar robót , kosztorys naładczy -załącznik nr 9 do SIWZ: pobierz plik

Wzór kosztorysu uproszczonego - pobierz plik

 

Ogłoszenie: Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Bartniczka w latach 2013-2014, 2014-2015 - pobierz plik

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013 - pobierz plik

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2013" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro - pobierz plik

Załącznik nr 4 - potencjał kadrowy - pobierz plik

Obsługa gastronomiczna Festynu „Święto Miodu w Gminie Bartniczka 2013”- pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik

Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XXII/105/12 - pobierz plik

Uchwała Nr XXII/106/12 - pobierz plik

Uchwała Nr XXV/127/13 - pobierz plik

Uchwała Nr XXV/128/13 - pobierz plik

Wyjaśnienie do wszystkich uczestników postępowania przetargowego - pobierz plik

ZARZĄDZENIE NR 7/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w  sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pobierz plik

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 1

opis 1 - pobierz plik

Rys 1.1 -pobierz plik

Rys 1.2 - pobierz plik

Rys 1.3 - pobierz plik

Rys 1.4 - pobierz plik

Rys 1.5 - pobierz plik

Opis 2 - pobierz plik

Rys 2.1 - pobierz plik

Rys 2.2 - pobierz plik

Rys 2.3 - pobierz plik

Rys 2.4 - pobierz plik

Opis 3  - pobierz plik

Rys 3.1 - pobierz plik

Rys 3.2 - pobierz plik

Rys 3.3 - pobierz plik

Rys 3.4 - pobierz plik

Rys 3.5 - pobierz plik

Rys 3.6 - pobierz plik

Opis 4 - pobierz plik

Rys 4.1- pobierz plik

Rys 4.2- pobierz plik

Rys 4.3- pobierz plik

Rys 4.4- pobierz plik

Rys 4.5- pobierz plik

Rys 4.6- pobierz plik

Rys 4.7- pobierz plik

Rys 4.8- pobierz plik

Rys 4.9- pobierz plik

Rys 4.10- pobierz plik

Rys 4.11- pobierz plik

Rys 4.12- pobierz plik

Rys 4.13- pobierz plik

Opis 5 - pobierz plik

Rys 5.1- pobierz plik

Rys 5.2 - pobierz plik

Rys 5.3 - pobierz plik

Rys 5.4 - pobierz plik

Rys 5.5 - pobierz plik

Rys 5.6 - pobierz plik

Rys 5.7 - pobierz plik

Opis 6 - pobierz plik

STR TYT 6.1- pobierz plik

Opis 7 - pobierz plik

Rys 7.1 - pobierz plik

Rys 7.2 - pobierz plik

Rys 7.3 - pobierz plik

Rys 7.4 - pobierz plik

Rys 7.5 - pobierz plik

Rys 7.6 - pobierz plik

Rys 7.7 - pobierz plik

Rys 7.8 - pobierz plik

Rys 7.9 - pobierz plik

Rys 7.10 - pobierz plik

Rys 7.11 - pobierz plik

Rys 7.12 - pobierz plik

Rys 7.13 - pobierz plik

Rys 7.14- pobierz plik

Rys 7.15 - pobierz plik

Rys 7.16 - pobierz plik

Rys 7.17 - pobierz plik

Rys 7.18 - pobierz plik

Rys 7.19 - pobierz plik

Rys 7.20 - pobierz plik

Wykaz urządzeń - pobierz plik

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobierz plik

Załącznik  nr 2

Mapa poglądowa - lokalizacji inwestycji - pobierz plik

Załącznik Nr 10

Przedmiar robót - pobierz plik

Zmiana SIWZ 09.01.2013- pobierz plik

Załącznik 1, opis 4, rys 4.14 - karta katologowa - pobierz plik

Załacznik nr 1, opis 7, rys. 7.11a- pobierz plik

Odpowiedz na pyt. 1 - pobierz plik

 Odpowiedz pyt 2 - pobierz plik

Dotyczy odp.2 - rysunek 1 - pobierz plik

Dotyczy odp. 2 rys. 2 - pobierz plik

Odpowiedz na pyt. 3 - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania wykonawców - 15.01.2013. - pobierz plik

Zmieniony przedmiar robót - pobierz plik

Zmieniny schemat technologiczny - pobierz plik

 Zmienony WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia 19.01.2013 - pobierz plik

Zmiana SWIZ 19.01.2013- pobierz plik

Przedmiar robót zmiana 19.01.2013. - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia 20.01.2013 - pobierz plik

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU i SIWZ - roboty budowlane - pobierz plik

Szczegółowa specyfikacja techniczna - pobierz plik

Kosztrys ofertowy - pobierz plik

Przedmiar inwestorski - pobierz plik

Projekt - pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- pobierz plik

Kosztorys Ofertowy i przedmiar inwestorski po zmianie - pobierz plik

Odpowiedz na pytania wykonawców i zmiana treści SIWZ- pobierz plik

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz plik

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w roku 2012. - pobierz plik

OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA - pobierz plik

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

zał 00 - pobierz plik

zał - 01- pobierz plik

zał 02 - pobierz plik

zał- 03 - pobierz plik

zał- 04 - pobierz plik

zał- 05 - pobierz plik

zał- 06 - pobierz plik

zał- 07 - pobierz plik

zał- 08 - pobierz plik

zał- 09 - pobierz plik

zał- 10 - pobierz plik

zał- 11 - pobierz plik

zał- 12 - pobierz plik

PRZEDMIAR ROBÓT - pobierz plik

OPIS BUDYNKU - pobierz plik

MAPA 1_500 - pobierz plik

RYSUNKI - TERMOMODERNIZACJA I REMONT

rys. 1 - pobierz plik

rys. 2 - pobierz plik

rys. 3 - pobierz plik

rys. 4 - pobierz plik

rys. 5 - pobierz plik

RYSUNKI - INWETARYZACJA

rys. 1 - pobierz plik

rys. 2 - pobierz plik

rys. 3 - pobierz plik

rys. 4 - pobierz plik

rys. 5 - pobierz plik

Ogłoszenie o przetargu - pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty -pobierz plik

Szczegółowy opis zamówienia - pobierz plik

Umowa przedmiotu zamówienia - pobierz plik

Formularz ofertowy - pobierz plik

Ogloszenie o przetargu  na  sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z gruntem we wsi Jastrzębie - pobierz plik

Zaproszenie - pobierz plik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik

Formularz ofertowy - pobierz plik

Wzór umowy - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

OGŁOSZENIE -pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz plik

ZAŁĄCZNIKI -pobierz plik

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w roku 2011. - pobierz plik

Ogłoszenie "Budowa placów zabaw na terenie wsi Radoszki, Grążawy, Łaszewo, Nowe Świerczyny" - pobierz plik
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) po korekcie- pobierz plik

 

Grążawy

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Łaszewo

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Nowe Świerczyny

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Radoszki

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Zapytanie i odpowiedź - pobierz plik

Rozstrzygnięcie postępowania - zawiadomienie o wyborze - pobierz plik

Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2011 roku

Ogłoszenie - pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

Dokumentacja przetargu - pobierz plik

Zapytanie i odpowiedź - pobierz plik

Ogłoszenie- pobierz plik

SWIZ - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

Modyfikacja SWIZ - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 1

SST - pobierz plik

SST 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2

dokumentacja instalacyjna

strona tytułowa - pobierz plik

Zał 1- pobierz plik

zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Zał 7 - pobierz plik

Zał 8 - pobierz plik

Zał 9 - pobierz plik

zał 10 - pobierz plik

Projekt budowlany

Zał 1- pobierz plik

zał 2 - pobierz plik

zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Załącznik nr 3

Zał 1- pobierz plik

Zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Prośba  wyjaśnienie - pobierz plik

Wyjaśnienie SIWZ - pobierz plik

 

 

Ogłoszenie- pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Ogłoszenie pwiązane - pobierz plik

Specyfikacja po korekcie - pobierz plik

Załącznik Nr 1 i 2

Specyfikacje techniczne

Zał 1- pobierz plik

Zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Zał 7 - pobierz plik

Zał 8 - pobierz plik

Zał 9 - pobierz plik

Zał 10- pobierz plik

Zał 11 - pobierz plik

Zał 12 - pobierz plik

Zał 13 - pobierz plik

Zał 14 - pobierz plik

Zał 15 - pobierz plik

Zał 16 - pobierz plik

Zał 17 - pobierz plik

Zał 18 - pobierz plik

Zał 19 - pobierz plik

Zał 20 - pobierz plik

Zał 21- pobierz plik

Zał 22 - pobierz plik

Załącznik Nr 3

Zał 1 - pobierz plik

Zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Zał 7 - pobierz plik

Zał 8 - pobierz plik

Zał 9 - pobierz plik

Zał 10 - pobierz plik

Zał 11 - pobierz plik

Zał 12 - pobierz plik

Zał 13 - pobierz plik

Zał 14 - pobierz plik

Zał 15 - pobierz plik

Zał 16 - pobierz plik

Zał 17 - pobierz plik

Zał 18 - pobierz plik

Zał 19 - pobierz plik

Zał 20 - pobierz plik

Zał 21- pobierz plik

Zał 22 - pobierz plik

Zał 23- pobierz plik

Zał 24 - pobierz plik

Zał 25 - pobierz plik

Zał 26 - pobierz plik

Zał 27 - pobierz plik

Zał 28 - pobierz plik

Zał 29 - pobierz plik

Zał 30 - pobierz plik

Zał 31 - pobierz plik

Zał 32 - pobierz plik

Zał 33 - pobierz plik

Zał 34 - pobierz plik

Zał 35 - pobierz plik

Zał 36 - pobierz plik

Zał 37 - pobierz plik

Zał 38 - pobierz plik

Zał 39 - pobierz plik

Zał 40 - pobierz plik

Zał 41 - pobierz plik

Zał 42 - pobierz plik

Zał 43 - pobierz plik

Zał 44 - pobierz plik

Zał 45 - pobierz plik

Załącznik Nr 4

Kosztorys ofertowy- pobierz plik

Wyjaśnienia nr 1- pobierz plik

Załączniki do wyjaśnienia nr 1

Zał 1 - pobierz plik

zał 2 - pobierz plik

zał 3 - pobierz plik

zał 4 - pobierz plik

 

Ogłoszenie i SIWZ - pobierz plik

Załacznik nr 1 i 4 - pobierz plik

Załacznik nr 2 - pobierz plik

Załacznik nr 3 - pobierz plik

Załacznik nr 5 - pobierz plik

Zapytanie i odpowiedz - pobierz plik

Ogłoszenie i SIWZ - pobierz plik

Załącznik Nr 1 i 4  - pobierz plik

Załącznik Nr 2 - pobierz plik

Załącznik Nr 3 - pobierz plik

Załącznik Nr 5 - pobierz plik

Zapytanie i odpowiedz - pobierz plik

Korekta ogłoszenia i specyfikacji - pobierz plik

 Unieważnienie postępowania- pobierz plik

Ogłoszenie przetargu - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

 

DROGI WE WSI BARTNICZKA

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

 Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGI WE WSI GRĄŻAWY

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA JASTRZĘBIE - GORTATOWO

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA JASTRZĘBIE - IGLICZYZNA

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA JASTRZĘBIE - KOMOROWO

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA KOMOROWO -GOŁKÓWKO

STT- pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA ŁASZEWO GASSA

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA W NOWYCH ŚWIERCZYNACH

STT- pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA W RADOSZKACH

STT- pobierz plik

Opis techniczny- pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA W SOKOŁOWIE

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA STARE ŚWIERCZYNY - BELFORT

STT-pobierz plik

Opis techniczny- pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA STARE ŚWIERCZYNY - NOWE ŚWIERCZYNY

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy- pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki- pobierz plik

 

DROGA ŚWIERCZYNKI - KOZIARY

STT- pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Ogłoszenie o przetargu - pobierz plik

Ogłoszenie - przetarg na przebudowę dróg gminnych - pobierz plik

Specyfikacja przebudowy dróg na terenie gminy Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 6 do SIWZ - pobirz plik

 

Bartniczka - ulice

SST Bartniczka - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Grążawy

SST Grążawy - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Łaszewo

SST Jastrzębie - Łaszewo - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy- pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Gortatowo

SST Jastrzębie - Gortatowo - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Igliczyzna

SST Jastrzębie - Igliczyzna - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Komorowo

SST Jastrzębie - Komorowo

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Komorowo - Gołkówko

SST Komorowo - Gołkówko - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Łaszewo - Gassa

SST Łaszewo - Gassa

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Nowe Świerczyny

SST Nowe Świerczyny - pobierz plik

Opis Techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Radoszki

SST Radoszki - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Koszxtorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Sokołowo

SST Sokołowo - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Stare Świerczyny - Belfort

SST Stare Świerczyny - Belfort

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny

SST Stare Świerczyny - Nawe Świerczyny - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Świerczynki - Koziary

SST Świerczynki - Koziary - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik 

 

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie 1- pobierz plik

Zawiadomienie 2 - pobierz plik


PROTESTY

Wezwanie do przystąpienia do protestu - pobierz plik 

Protest IZOSAN

strona 1 - pobierz plik

strona 2 - pobierz plik

strona 3 - pobierz plik

strona 4 - pobierz plik

strona 5 - pobierz plik

strona 6 - pobierz plik

strona 7 - pobierz plik

Protest PDB

strona 1 - pobierz plik

strona 2 - pobierz plik

strona 3 - pobierz plik

strona 4 - pobierz plik

strona 5 - pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik

Specyfikacja po modyfikacji - pobierz plik

 Załącznik nr 3 po modyfikacji - pobierz plik

Załącznik nr 4 po modyfikacji - pobierz plik 

Rozstrzygnięcie protestu IZOSAN - pobierz plik

Rozstrzygnięcie protestu PDB - pobierz plik

 

WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sklepu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, mieszczącego się w budynku gminnym, we wsi Gutowo.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bartniczka (pokój nr 3)


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009

termin składania ofert: 21.7.2008